Mýtny zločin.

Autor: Jozef Šátek | 17.1.2020 o 13:10 | Karma článku: 10,79 | Prečítané:  5845x

Existuje reálne podozrenie, že systém výberu mýta a jeho „prerozdeľovanie“ je pod štátnou gesciou pripravený a deväť rokov postupne páchaný a nevyšetrený obzvlášť závažný zločin. 

Celý tento „systém“ evokuje predstavu, že do štátnej akciovej spoločnosti sa nalievajú peniaze z výberu mýta, z ktorých sa vyčerpá najmenej 60% na úhradu pre správcu systému a iné súkromné spoločnosti a zo zostatku sa pokryjú výdavky na chod samotnej štátnej akciovky a len omrvinka ostane na výstavbu či opravu cestnej infraštruktúry. Skrátka je to dobre vymyslené perpetuum mobile pre „legálne“ odčerpávanie štátnych zdrojov do súkromných vreciek. Rozsah zločinu, dĺžka pokračovania v jeho páchaní, absencia strachu zainteresovaných z následkov i fakt, že sa realizuje priamo pred zrakmi nás všetkých potvrdzuje, že dostal visačku ochrany od vedenia kartelu. Už sa nečudujem rozhorčeniu štrajkujúcich kamionistov, keďže ich štát nekresťansky zdiera, cesty sú v dezolátnom stave a na druhej strane štát rozhadzuje „našim“ plnými priehrštiami.

Podpredseda parlamentu a predseda Most-Hít B. Bugár nás v televíznej relácii „Na telo“ (12.1.2020) presviedčal, že zmluva o „mýtnom systéme“ uzatvorená ešte v roku 2009 je „nevypovedateľná“ a preto jeho stranou nominovaný minister dopravy Á. Érsek je ňou viazaný, túto nemôže zmeniť a fakticky musí otrocky plniť podmienky, ktoré sa v čase jej podpisu dohodli. To isté nám so smutným pohľadom tvrdí aj samotný minister.

Ani slovíčko, ani v náznaku a ako čert kríža sa obaja aj s Pellegrinim vyhýbajú na plné ústa vysloviť podozrenie, že v súvislosti s prípravou, uzatvorením a následným plnením zmluvy o mýtnom systéme boli spáchané zločiny a ďalej sa v ich páchaní stále pokračuje.

Pri zdôrazňovaní tzv. „nevypovedateľnosti zmluvy“ som spozornel, pretože sme v špecializovanom vyšetrovacom tíme v rokoch 2000 až 2005 vyšetrovali desiatky prípadov tzv. „nevypovedateľných zmlúv“ o privatizácii štátneho majetku uzatvorených medzi Fondom národného majetku s mečiarovskými „vopred určenými“ záujemcami. Pravdaže vo vyšetrovaní týchto prípadov sme aj vzniesli obvinenie (ne)zodpovedným osobám a nikdy nás ani nenapadlo „rešpektovať“  nevypovedateľný charakter nimi uzatvorených zmlúv. Je len logické, že ak niekto v súvislosti s uzatvorením akejkoľvek zmluvy spáchal trestný čin, čiže konal v rozpore so zákonmi a tým pádom aj proti verejnému záujmu a ochrane štátneho majetku, potom sa nemôže dovolávať nevypovedateľnosti takejto zmluvy lebo si účelovo do nej ako účastník vložil celý obranný systém právnych nevypovedateľných inštrumentov.

Vrátim sa však k prípadu „mýto“, ktorý sa nám tu po zverejnení správy NKÚ SR v plnej nahote odhalil. Čo nám táto správa o ňom a jeho podozrivých nositeľoch prezradila?

Na začiatku si treba pripomenúť slová exministra Počiatka v nahrávke s režisérom Trnkom a kameramanom Kočnerom, keď spomínal Slotu, ktorému vyslovil svoj obdiv pre jeho nápad, že sa dá podvodom zarobiť na predaji akýchsi emisných kvótach. Aj v prípade mýtneho systému muselo niekoho napadnúť, že to je ten prípad, cez ktorý sa dajú zarobiť rozprávkové stovky miliónov eur (miliardy v slovenských korunách). Ale zároveň, tak ako aj v kauze „emisie“ musel mať takýto „mysliteľ“ vedomosť a musel rešpektovať platný „systém“, že k rozbehnutiu nápadu do roviny jeho realizácie potrebuje predbežný „súhlas“ tých najvyšších, teda tých, ktorí oficiálne v krajine vládnu. Každému racionálne uvažujúcemu musí byť jasné, že k rozbehnutiu tohto megalomanského projektu na perpetuum mobile - výrobu čistých peňazí do súkromných vreciek - musí mať predbežný súhlas od zainteresovaných predstaviteľov výkonnej moci a štátnych inštitúcií, prinajmenšom vtedajšieho ministra dopravy, ministra financií, riaditeľa NDS a slabučké prikývnutie od predsedu vlády. Ale ústami Jana Wericha, „když se to dělá s fortelem, tak se dílo podaří“.

Konkrétne podozrenia vyplývajúce zo správy NKÚ SR o vykonanej kontrolnej akcii :

Vysoký stupeň závažnosti podozrenia z rozsiahlej trestnej činnosti dokazuje, že hlavný cieľ výberu poplatkov z mýta – celkový výnos 1,58 miliardy eur použiť na údržbu a výstavbu nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest – sa nenaplnil, keď NDS v rokoch 2014 až 2018 použila len desatinu t.j. 97 miliónov eur, z čoho sa mohol postaviť úsek v rozsahu 2 až 12 km podľa náročnosti terénu. Na porovnanie zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ bola na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest za roky 2014 až 2018 vynaložená suma viac ako 2,5 miliardy eur, pričom 97 mil. eur vynaložených NDS z výberu mýta predstavuje len minimálny doplnkový rozsah t.j. 3,8%. Vyplýva z toho, že skutočný cieľ bol v niečom úplne inom.

Len pre porovnanie v Česku v minulom roku uzatvorili podobnú zmluvu o správcovstve elektronického mýtneho systému, pričom za 10 ročné obdobie štát zaplatí 420,58 miliónov € t.j. ročne 42 mil. € a v porovnaní s tým naším , keď len za 9 rokov  štát už zaplatil súkromným spoločnostiam v podstate dvojnásobok - 760 mil. € (SkyToll) + 76 mil. € (Paywell) + 21,8 mil. €  (CGI IT Czech Republic, s.r.o.),  celkom 857,8 mil. €.

Prvým konkrétnym podozrením je už priebeh verejného obstarávania na výstavbu a prevádzku elektronického cestného mýta vyhlásený NDS v septembri 2007, keď z 8 záujemcov, do užšieho výberu postúpili štyri ponuky, z ktorých v roku 2008 výberová komisia vylúčila troch súťažiacich, čím fakticky musela vyhrať ponuka konzorcia SanToll - Ibertax s najdrahšou ponukou 853 mil. eur, čo bolo o 233 mil. eur (v prepočte rozdiel predstavuje 6,99 miliárd Sk) vyššia v porovnaní s druhou najvyššou ponukou spoločnosti Kapsch, (najnižšia ponuka bola len 530 mil. eur).  Tento skutok možno právne kvalifikovať ako trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 1,3 písm. a/ TZ (spôsobenie škody veľkého rozsahu a ako člen nebezpečného zoskupenia – zločineckej skupiny s trestom odňatia slobody 7 až 12 rokov). Trestnosť konania objednávateľa spočíva v tom, že tento v úmysle zadovážiť jednému súťažiacemu prospech v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní tomuto dojednal prednosť na úkor iných súťažiteľov, napriek tomu, že podmienky verejného obstarávania splnil s horším výsledkom.

Tento skutok však bol len prvou etapou zločinného zámeru.

Existuje podozrenie, že uzatvorením zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta z 13.1.2009 medzi objednávateľom NDS, a.s. a poskytovateľom služby SkyToll, a.s. bez konkrétnych ale zjavne neurčitých podmienok štatutárny orgán NDS porušením svojej povinnosti v zmysle Obchodného zákonníka konať s odbornou starostlivosťou pri spravovaní majetku spoločnosti, vytvoril reálne podmienky k svojvoľnému stanoveniu cien za poskytované služby s následným spôsobením škody veľkého rozsahu. Štatutárne orgány NDS sú podozrivé, že za roky 2010 až 2018 priebežným uzatváraním ďalších dodatkov k pôvodnej zmluve využitím jej vágnych zmluvných podmienok zvyšovali úroveň nevýhodnosti pre NDS nepodloženým nadhodnocovaním cien za poskytované (možno aj fingované) služby a ich priebežnou úhradou pokračovali v páchaní zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4, písm. a/ TZ (škoda veľkého rozsahu s trestom odňatia slobody o d 10 do 15 rokov).

Samotný exminister Vážny uviedol a obsah zmluvy to potvrdzuje, že v zmluve nie sú uvedené žiadne konkrétne hodnoty napr. ani objem a strop celkovej ceny za poskytnuté služby, alebo cenu za predaj elektronického mýtneho systému pre NDS, a.s., čím sa fakticky anuloval význam vykonaného verejného obstarávania s určením ceny za poskytnuté služby.

V rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka štatutárne orgány zjavne neuplatňovali princíp hospodárnosti a efektívnosti, čo jednoznačne dokazujú výsledky celkového rozdelenia výnosov mýta za obdobie prevádzky mýtneho systému za roky 2010 až 2018, čo predstavuje 1,576 miliardy eur bez DPH, z ktorého 48% (760 mil. eur) odčerpáva spoločnosť SkyToll, a.s., 7% súkromná spoločnosť Paywell a.s., (76 mil. €), súkromná spoločnosť CGI IT Czech Republic, s.r.o. (21,8 mil. €) a NDS priemerne len 45%.

Napriek tomu, že NDS z verejných zdrojov už splatila SkyToll celú cenu za vybudovanie mýtneho systému vo výške 256 miliónov eur bez DPH technické zariadenie či celý systém nie je vo vlastníctve štátu a ostáva v majetku súkromného prevádzkovateľa. Je symptomatické, že za prevod tohto majetku do vlastníctva NDS si SkyToll v súčasnej dobe nárokuje ďalší „poplatok“, ktorého výšku pravdaže skrýva za „obchodné tajomstvo“, pritom už prenikajú cez médiá informácie, že daná cena sa môže vyšplhať až do výšky 400 mil. €.

Napriek tomu, že bola zmluvne dohodnutá každoročná valorizácia v prípade inflácie, tak pre prípad deflácie dohodnutá nebola, čo znamenalo závažnú finančnú stratu za roky 2015 až 2017, kedy bola inflácia záporná. Na základe tejto jednostrannej finančnej výhode bola kvôli valorizácii za 9 rokov v prospech SkyToll navýšená základná ročná cena o celkových 39,7 mil. eur bez DPH. Pri predpokladanej inflácii sa ešte za roky platnosti zmluvy t.j. 2019 až do roku 2022 navýši valorizácia z inflácie o ďalších 25 miliónov eur bez DPH.

V rokoch 2010 až 2018 bol celkový počet mýtnych transakcií výrazne vyšší ako bola „odhadovaná“ hodnota pri uzatvorení zmluvy, čím „musela“ NDS navýšiť platby pre SkyToll celkovo o 51,8 milióna eur bez DPH.

NDS sa zmluvne zaviazala vyplácať SkyToll tzv. dodatočnú „motivačnú odmenu“ za poskytovanie služieb, ak efektívnosť výberu mýta prekročí zmluvne dohodnutú úroveň 98,91 %, čo za roky 2012 až 2018 predstavovalo 5,7 milióna eur bez DPH, i keď to podľa NKÚ SR pre NDS „neprinieslo žiadny merateľný prínos“.

Na základe podpísaných 38 dodatkov k zmluve boli v rokoch 2010 až 2018 navýšené náklady NDS vo výške 105 mil. eur bez DPH.

V rokoch 2014 až 2018 na základe uzatvorených 32 dodatkov k zmluve z titulu „investičných nákladov“ na implementáciu legislatívnych zmien (sadzby mýta, aktualizácia úsekov ciest) bolo SkyToll vyplatených 32 mil. eur. Keďže chýbal podrobný rozpis všetkých položiek takejto pravidelnej mesačnej odmeny, správnosť jej fakturácie „nebolo možné z tohto dôvodu vierohodne overiť“.

Za platbu mýtneho poplatku palivovou kartou ponechala NDS spoločnosti PAYWELL, a.s. z každej transakcie províziu vo výške 6,15% z platby, čím sa zvýšili náklady na službu platenia mýta o viac ako 76 mil. eur. Podozrenie z vysokej neefektívnosti vyplýva z jednoduchého porovnania výšky bankovej provízie za transakcie platobnou kartou, ktorá sa pohybuje od 0,5 – 2,5% z realizovanej platby.

Hodnotenie úrovne kvality komplexnej služby elektronického výberu mýta za roky 2010 až 2018 zmluvne zabezpečuje súkromná spoločnosť CGI IT Czech Republic, s.r.o., ktorej za poskytnuté služby NDS zaplatila celkom 21,8 mil. eur bez DPH (ročne 2,2 mil. eur bez DPH).

NDS nesplnila ani uznesenie vlády SR č. 24 z 9. januára 2013, ktorým bolo určené, že „po splatení mýtneho systému v roku 2015 by mal byť celý výnos z diaľničných nálepiek a mýta použitý na údržbu a opravu diaľnic a rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku NDS“.

Som presvedčený, že pokiaľ bude vyšetrovanie aktívne, nebude tolerovať kategóriu „našich ľudí“, bude dostatočne profesionálne, tak preverí aj prerozdeľovanie „zisku“ zo spoločností SkyToll, Paywell, CGI IT Czech Republic, ktorý v konečnom dôsledku predsa musel doraziť na účty tých správnych ľudí (teda „našich“), čomu sa v jednoduchosti hovorí „pranie špinavých peňazí“. Až potom tento prípad bude jedným z kľúčov pre potvrdenie prepojenia oligarchie so slovenskou politickou smotánkou v nebezpečnom zoskupení (zločineckej skupine).

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Šanta Kočnerovi: Žijeme rôzne svety, svety pravdy a klamstiev (prepis reči)

Prepis záverečnej reči prokurátora v kauze falšovania zmeniek.

Píše Michal Havran

Dva roky po vražde: Kuciak je stále mŕtvy (píše Michal Havran)

Naša pozornosť nie je unavená.


Už ste čítali?